Szeles ház

A hővisszanyerős szellőztetőrendszer energetikai hatékonysága

A hővisszanyerős szellőztetőrendszer haté­kony alkalmazásának szükséges elő­feltétele az épület külső burkának légtömörsége. A szivárgás ugyanis szeles időben károsan befo­lyásolja a hővisszanyerős szellőztetőberendezés mű­ködését, és értelemszerűen csökkenti a hővisszanyerés hatásfokát.

Érdemes hővisszanyeréssel ellá­tott szellőztetőberendezést alkalmazni, hiszen téli esetet tekintve a távozó levegő hőtartalmával fűteni, míg a nyári melegben hűteni lehet a lakásszellőztető berendezésbe beérkező friss levegőt. Allergiában szenvedőknek is jó megoldás a hővisszanyerős szellőztetőberendezés haszná­lata, mert megfelelő szűrőkkel a külső levegőből ki lehet szűrni a polleneket és porrészecskéket.
Hővisszanyerős szellőztető rendszer

1. ábra Hővisszanyerős szellőztetőrendszer

A hővisszanyerős szel­lőztetőrendszert mindenesetre úgy kell tekintenünk, mint szükséges épületgépészeti beren­dezést, ha az épületek légtömörek, az alkalma­zott technológia hatékony, a felhaszná­lók pedig kellően tájékozottak, akkor hővisszanyerős szellőztetőberendezés alkalmazásával a szellőztetési hőveszteségeket jelen­tősen csökkenteni lehet. Ez sok meg­épült létesítménynél beigazolódott. A lakásszellőztető berendezés azonban csak a következő feltételek esetén dol­gozik hatékonyan:

 -        A ventilátort, hőcserélőt és a légcsator­na-hálózatot helyesen méretezték és energetikailag hatékonyan alakítot­ták ki,

 

-        A hővisszanyerős szellőztetőrendszer felépítése egyszerű és áttekinthető és az épületben jól elhelyezhető. Az egyes helyiségek­ben, ill. lakóegységekben a szük­séges levegőmennyiségek betartá­sa megoldott,

 

-        A hővisszanyerős szellőztetőberendezést üzembe helyezés­kor optimálisan beszabályozzák; az üzemeltető/tulajdonos a berende­zés használatára vonatkozóan kel­lően tájékozott,

 

-        A lakásszellőztető berendezést karbantartják.

 

A hővisszanyerős szellőztetőrendszer energetikai hatékonysá­ga a következő tényezők függvénye:

 

-        a hővisszanyerős szellőztetőberendezés hatékony­sága, azaz a hőcserélő hővissza­nyerési foka;

 

-        a légcsatorna-hálózatban fellépő nyo­másveszteségek;

 

-        szűrőben kelet­kező nyomásveszteségek;

 

-        a ventilátorok, szer­vomotorok, szabályozás áramfo­gyasztása;

 

-        a készülék teljesítményének a frisslevegő-igény szerinti beállítása (szabályozás);

 

-        a térfogatáramok üzembe helye­zéskor elvégzett beszabályozása.

 

A hővisszanyerős szellőztetőrendszer hatékony­ságára vonatkozóan tájékoztatást ad a fajlagos elektromos teljesítményfelvé­tel néhány határértéke és elérendő értéke. A fajlagos teljesítményfelvétel úgy határozható meg, hogy a hővisszanyerős szellőztetőberendezés, ill. a ventilátor gyári adatlapján megadott elektromos teljesítményt elosztjuk a hővisszanyerős szellőztetőberendezésben létrehozott térfogat­árammal. A fogyasztási értékeket min­dig a szellőztetőberendezés teljes rendszerére kell vonatkoztatni, nem pedig csak a központi egységre. Csak olyan berendezéseket építsünk be, amelyek legalább a megadott határ­értékeket elérik.

A kereskedelmi forgalomban kap­ható leghatékonyabb központi hővisszanyerős szellőztetőberendezésekben ellenáramú levegőlevegő-hőcserélők van­nak, amelyek az elszívott levegőben lévő hőnek akár 90-96%-át is elérő visszanyerési tényezőt tesznek lehetővé.

Vállaljuk családi házak, lakások, társasházak, irodák, ipari csarnokok központi hővisszanyerős szellőzéstechnikai rendszereinek és hőszivattyús fűtési-hűtési rendszereinek a gépészeti tervezését. Igény esetén a tervezést követően mi magunk is adunk árajánlatot a tervezett gépészetirendszer-kivitelezésre. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

tel.: +36-20-362-8452
e-mail: drkassaimiklos@klima-pest.hu

Dr. Kassai Miklós PhD.
okl. gépészmérnök

Épületgépész tervező
(Kamarai szám: GT 13-14036)


Energetikai Tanúsító

(Kamarai szám: 13-50642)

 Felelős műszaki vezető (MV-ÉG)

Műszaki ellenőr (ME-G)

Építménygépészeti szakértő (SZÉS3)

Épületenergetikai szakértő (SZÉS6)

Ossza meg ismerőseivel!


Érdekelődés

Minden jog fenntartva a Kassai Klíma Kft. részére! 2020 Oldaltérkép