Szeles ház

A padlófűtés, mennyezetfűtés, mennyezethűtés szerkezeti kialakítása

A padlófűtés, mennyezetfűtés, mennyezethűtés jó méretezés, megfelelően alacsony felületi hőmérséklet mellett ideális komfortot, a legenergiatakarékosabb fűtési és klimatizálási rendszert biztosítja. A felületfűtés, felülethűtés az emberi szervezet számára kifogástalan hőmérséklet-eloszlást nyújt, a radiátoros fűtéssel, fancoil-fűtéssel, -hűtéssel szemben. A sugárzó jellege miatt hozzávetőlegesen 2-3 °C-kal alacsonyabb átlagos szobahőmérséklet elegendő, mint a radiátor esetében, ugyanazon komfortérzet mellett. A radiátoros fűtésnél ugyanis a környező falfelületek hőmérséklete jóval alacsonyabb, mint felületfűtésnél, így a falak hőt vonnak el az emberi test felülete felől, mely diszkomfort hatást eredményez. Az alacsonyabb levegő-átlaghőmérséklet előnye az energiamegtakarításnál is nagymértékben jelentkezik.

A padlófűtés szerkezeti kialakítása

Padlófűtés esetében a fűtő csővezeték rejtve van a padlóburkolat alatt. Az osztók, gyűjtők, szabályozóelemek általában egy alárendelt helyiségben (gépház, háztartási helyiség, vizes helyiségek), falra szerelve vagy süllyesztve, falmélyedésben kerülnek elhelyezésre. A padlófűtés szempontjából ma már nincs jelentősége a padlóburkolat anyagának.

A padlófűtés csővezetékei a padlóban térhálóra kerülnek rögzítésre kötegelő segítségével, a betonágy rákerülése, aljzatbeton öntése előtti fázisban. A térháló a szilárd rögzítés miatt fontos eszköz, így ugyanis nem tud elmozdulni a sokszorosan meghajlított műanyag csővezeték. A padlófűtés csővezetékeinek kiosztása nagymértékben befolyásolja a padlófűtés hőteljesítményét, valamint a helyiségek levegőjének hőmérséklet-eloszlását, így fontos szempont, hogy a csövek kiosztása ne változzon, fix maradjon a kivitelezés, betonozás során. A felületfűtési rendszerek ilyen módú megoldását nedves fektetésnek hívja a szakma (1. ábra).

 PipeLife padlófűtés

1. ábra PipeLife padlófűtési megoldás

 

A PipeLife 16x2 mm-es PERT-AL-PERT csővezeték-hálózat egy kiváló műszaki paraméterekkel, teljesítménnyel rendelkező, a hazai piacon is egy rendkívül jó, elérhető ár-érték arányú kategóriát képvisel. A csöveket PipeLife RP-KVA16/3/4 típusú eurokónuszos csatlakozóval csatlakoztatjuk a térfogatáram-mérős felületfűtési osztó-gyűjtőhöz.

A megrendelő kérésének megfelelően történik a rendszerek tervezése és kivitelezése. Amennyiben csak fűtési megoldás a cél és csak padlófűtés megvalósítása, akkor a csővezetékeknek a kiosztása általában sűrűbben történik, ekkor a csővezetékek közötti osztástávolság 10 cm. A fűtés így a jól hőszigetelt házak esetében általában megoldható. A régi építésű, hőszigeteltetlen házak, lakások felújítása esetében is a hőszükséglet-számításból, melyet a tervezés kezdetekor végzünk, jól kimutatható, hogy a padlófelület mérete az adott épület esetében elegendő fűtőfelületet jelent-e vagy sem. Amennyiben nem elegendő, akkor szükséges a falfelület és a mennyezet igénybevétele is a megfelelő mennyiségű fűtésienergia-igény biztosításához. A falfűtés sok épület esetében nem megoldható, mert a külső falak nagy üvegfelülettel rendelkeznek, a belső falak, pedig gyakran bútorral takartak, így hőleadásra nem alkalmasak. A mennyezetfűtés ma már elterjedtebb megoldás, melynek csővezetékeit, amennyiben még nincs vakolat a mennyezeten, előre felszerelt sínekbe pattintjuk.

A monolit vasbeton födémbe önthető mennyezetfűtési, mennyezethűtési csőrendszer kialakítása

A monolit betonfödémmel készülő épü­letek jó lehetőséget nyújtanak arra, hogy az épület működéséhez szükséges, mennyezethez kapcsolódó gépészeti elemek magában a födémben kapjanak helyet. Többek között ilyen elemek lehetnek az épület fűtését és hűtését ellátó fűtőkörök is. Az „akadálymentes” mennyezetet hasz­náljuk, ahol fűtési szempontból semmi sincs az utunkban, remekül működik, és manapság a legkedveltebb, ilyen célra használt felület. További előnye a technológiának, hogy nem von maga után belmagasság-csökkenést. A födém homogén beton rétege fűtési és hűtési célra egyaránt jól használható. A csövek az alsó síktól 10 mm-re futnak, így a mindenkori igényeket jól követő, rugalmasan szabályozható megoldás alakítható ki. Az építés szempontjából a sík, nagy ki­terjedésű zsaluzaton könnyebb a munka (nem kell fárasztó módon fej fölött szerelni), gyorsabb a szerelés, nem kell létrát, állványt használni, a fűtőkörök előregyártott elemekből (modulokból) épülnek meg, a mennyezet vakolása nem szükséges, csak glettelést igényel. Acélhálóra rögzített, beton távtartókkal ellátott, 16x2 mm-es PERT-AL-PERT csövekből szerelt, egyedileg tervezett mezőkből állnak. Tokosan csatlakoztatható PEP20/2.5MMU.II típusú, 20 mm-es, merev PVC-védőcsövek a bekötőcsőszaka­szok védelmére és távtartására szolgálnak (2. ábra).

A PipeLife PEP20_2.5MMU.II bekötővezetékek 

2. ábra A PipeLife PEP20/2.5MMU.II bekötővezetékek kialakítása PipeLife monolit vasbeton födémbe önthető PLUFH16X2PERT mennyezet fűtési-hűtési rendszer kialakítása során

 

Következő lépés a WH-SLBOX ter­mékkódú átvezetődobozok helyzetének meghatározása a zsaluzaton. A besorolt csővégeket méretre kell vágni, rá kell húzni a RP-PROT16-50B típusú, 35 cm hosszú, flexibilis vé­dőcsövet, majd ragasztószalaggal lezárni az ötrétegű haszoncsövet, így megaka­dályozható a káros szennyeződés beju­tása. A védőcső egyik végét 8-10 cm-re toljuk be a WH-SLBOX átvezetődobozba.

A WH-SLBOX átvezetődobozok sorolhatók a szük­séges körszámnak megfelelően. A könnyebb szerelhetőség miatt egyszerre 4 db átvezetődobozt érdemes ráhúzni az előkészített, lezárt és védőcsővel ellátott bekötővezetékre (3. ábra).

A PipeLife WH-SLBOX átvezető doboz 

3. ábra A PipeLife WH-SLBOX átvezetődoboz elhelyezése PipeLife monolit vasbeton födémbe önthető PLUFH16X2PERT mennyezet fűtési-hűtési rendszer kialakítása során

 

Ügyelni kell arra, hogy a csővég elérje a PLUFH16X2PERT átvezetődoboz zárt végét! Ha az átvezetődo­bozba befűzött csőszakasz túl rövid, akkor fennáll a veszélye, hogy a zsalu elbontása után nem áll rendelkezésre a bekötéshez szükséges csőhossz.

Végül az összes átvezetődoboz össze­csatlakoztatható és együtt rögzíthető a zsaluzatra rozsdamentes szeg segítsé­gével (4. ábra).

A PipeLife WH-SLBOX rögzítése 

4. ábra A PipeLife WH-SLBOX átvezetődobozok rögzítése PipeLife PLUFH16X2PERT monolit vasbeton födémbe önthető mennyezet fűtési-hűtési rendszer kialakítása során

A gipszkarton álmennyezethez rögzíthető mennyezetfűtési, mennyezethűtési lemezes panelrendszer és csőhálózat kialakítása

A PipeLife CDP-400 mennyezet fűtési-hűtési paneleket szinte bármely épületben lehet alkalmazni, ahol a rendelkezésre álló hely lehetővé teszi az álmennyezet kiépítését. Az új építésű, könnyűszerkezetes födémek, tetők, ferde dőlésszögű tetők (térdfalak) esetén, illetve energetikai felújítás előtt álló vagy már szerkezetkész állapotban lévő ingatlanok esetében gyakran az egyetlen, de kiváló technológiai megoldás. A rendszer kialakításának köszönhetően rugalmasan illeszkedik az épület formájához vagy a belső építészeti elképzelésekhez. A panel fő eleme az Ω profilú hornyok­kal ellátott hőelosztó lemez, melynek szélessége 336 mm. A konvektorlemez felhajtott, oldalsó éleinek köszönhetően a konvektorlemez és a CD-profil közötti hőátadás kedvezőbb, emiatt egyenle­tesebb lesz az álmennyezet felületi hő­mérséklete.

 PipeLife CDP-400 mennyezfűtés hűtés álmennyezetben 

5. ábra A PipeLife CDP-400 mennyezetfűtési, mennyezethűtési panelrendszer kialakítása álmennyezetbe történő kialakítása során

 

A felhegesztett függesztőelemek a CD60/27 profilú álmennyezeti tartószerkezethez illeszkednek. A hor­nyokba kerül elhelyezésre a 10x1,3 mm méretű PipeLife Radopress PERT-EVOH-PERT ötrétegű, oxigéndiffúzió ellen védett fű­téscső. A panelek az elosztóvezetékhez TH-kon­túrral préselhető PipeLife WH-T20/10/20 típusú, pressz-szűkített T-idomokkal és PipeLife WH-R20/10 típusú szűkí­tőkkel csatlakoznak. Ha szükséges, a panelek sorbakötéséhez préstoldót használunk. A fűtő-hűtő paneleket szabványos mé­retű CD60/27 fémprofilból kialakított álmennyezeti tartószerkezethez lehet hozzáépíteni. Az álmennyezetet és a tartószerkezetét a gipszkartonszerelés előírásainak megfelelően kell elkészíteni, de figyelembe kell venni a panel súlyából keletkező többletterhelést. A CDP-400 panel méretének köszönhetően az álta­lánosan használt 400 mm-es CD-profil-tengelytávolság alkalmazható (5. ábra), ami meg­könnyíti a szabványos méretű gipszkar­ton táblák elhelyezését.

A gipszkarton tartószerkezet előírt kialakítása a 

6. ábra A gipszkarton tartószerkezet előírt kialakítása a PipeLife CDP mennyezet fűtési-hűtési panelrendszer rögzítéséhez álmennyezetbe történő kialakítása során

 

A falra/mennyezetre kígyóvonalban felszerelt köröket mezőnek vagy regiszternek, a köröket ellátó, osztó-gyűjtő felől érkező vezetéket elosztóvezetéknek nevezzük. A fűtőmezők 10 mm-es csőből kerülnek kialakításra. A szerpentin (kígyó vonalú) fektetési módot a rendelkezésre álló helytől függően végezhetjük vízszintesen és függőlegesen is. A kevesebb csőfordulót tartalmazó megoldást érdemes választani. A 40 m csőből kialakított fűtőmezők (ehhez igazodik a 120 és 240 m-es tekercshossz) Tichelmann-elrendezésben kapcsolódnak a 20 mm-es elosztóvezetékhez (6. ábra).

A tervezett mezők Tichelmann elrendezésű kapcsolás   

7. ábra A tervezett mezők Tichelmann-elrendezésű kapcsolása PipeLife CDP-400 mennyezetfűtési, mennyezethűtési panelrendszer kialakítása álmennyezetbe történő kialakítása során

 

Természetesen lehet ettől eltérő körhosszt is alkalmazni, a lényeg, hogy az egy elosztóvezetékhez csatlakozó mezők hossza közel azonos legyen. Amennyiben muszáj a többitől eltérő hosszt alkalmazni, az eltérés ne lépje túl a 10%-ot. Több rövidebb kört sorba is köthetünk, hogy a többi körrel azonos csőhosszt kapjunk. Egy osztókörre, illetve elosztóvezetékre max. 160 méternyi regiszter csatlakozhat, regiszterenként max. 40 m csőhosszal. (Például: max. 4x40 m) A járatos osztásközök 75 és 100 mm. 40 m csővel, 100 mm osztásköz esetén a le­fedhető felület 4 m2, míg 75 mm osztás­közzel 3 m2. Bármelyik osztásköz esetén a cső hajlítási sugara ne legyen kisebb, mint 5D, azaz 50 mm.

A vakolat alatti mennyezetfűtési, mennyezethűtési és vakolatos falfűtési, falhűtési csőhálózat kialakítása

Az új építésű, de már a szerkezetkész (vakolás előtti) állapotú ingatlanok esetében is alternatíva lehet a vakolat alá rögzíthető mennyezetfűtési, mennyezethűtési és vakolatos falfűtési, falhűtési csőhálózat kialakítása is (7. ábra).

PipeLife csőrendszer vakolatba   

8. ábra PipeLife csőrendszer vakolatba integrálható mennyezetfűtési, mennyezethűtési csőhálózathoz (nedves felület fűtési-hűtési rendszer)

 

Ennél a falszerkezet- és födémszerkezet-fűtési és -hűtési megoldásnál 10 mm külső átmérővel gyártott PipeLife WH-10x1,3 csőhálózatot alkalmazzuk, melyet PipeLife WH-FR10/2M típusú rögzítősínekkel rögzítünk a még vakolatlan mennyezetre, oldalfalra (8. ábra).

A 10 mm-es PipeLife WH-10x1,3 vakolatos fűtési, hű   

9. ábra A 10 mm-es PipeLife WH-10x1,3 vakolatos fűtési, hűtési csőrendszer rögzítése PipeLife WH-FR10/2M típusú rögzítősínnel, elemmel

 

Ha 100 mm-nél kisebb osztásközzel sze­reljük a csövet, a fordulóknál a csőívet babapiskótaszerűen fel kell bővíteni, hogy a megfelelő hajlítási sugár megle­gyen. Ehhez a csöveket csavarodásmentesen kell bepattintani a sínbe. Itt az ívek tetejét és alját hordozó sínek tengelytávolsága 200-250 mm. A mégis kihajló ívcsúcso­kat PipeLife WH-FR10/2M típusú rögzítősínből vágott elemekkel le kell rögzíteni (9. ábra).

 

 PipeLife WH-10x1,3 vakolatos fűtési, hűtési cső  

10. ábra A 10 mm-es PipeLife WH-10x1,3 vakolatos fűtési, hűtési csőrendszer kialakításáról

 

A vakolat a célnak megfelelő legyen, te­hát semmiképpen sem hőszigetelő vagy könnyűvakolat, ami a cső fölött legalább 15-20 mm vastag legyen. A vakolatot gépi vakolásra is szakosodott építőipari cég végezze, a vakolat teljes vastagsága minimum 30-40 mm legyen, hiszen a gépi vakolással felhordott vakolat fogja tartani a mennyezetfűtési, mennyezethűtési vagy falfűtési, falhűtési csőhálózatot!  A csövek tágu­lásából eredő hajszálrepedések elkerü­lése érdekében vakolaterősítő hálót kell alkalmazni úgy, hogy a háló a csöveket ne érintse, az a fedőrétegbe ágyazva he­lyezkedjen el. A vakolaterősítő háló a védeni kívánt fal­felületen legalább 25 cm-rel lógjon túl a fűtőmező szélein. Az egymással szom­szédos hálók legalább 10 cm átfedéssel készüljenek!

A legkellemesebb komfortérzetet akkor tudjuk elérni, ha vele párhuzamosan, a teljes fűtési hőszükséglet fedezése felületfűtéssel (mennyezetfűtés, padlófűtés, falfűtés) történik. A mennyezeti rendszer méretezésekor a megrendelő döntése alapján figyelembe vesszük, hogy az csak mennyezetfűtési vagy mennyezethűtési célt is fog szolgálni. Vannak esetek, ahol ugyanis a mennyezethűtésnél valamennyivel több csővezeték szükséges, mely azonban a teljes beruházási költségen nem sokat változtat, de fontos lépés a különösen megfelelő hűtési teljesítmény fedezése szempontjából. A legkellemesebb komfortot a mennyezetfűtés-padlótemperálás együttes kombinációja biztosítja.

A PipeLife gyártó egy nagy múltú, nemzetközi vállalat, de a csővezetékek gyártása hazánkban történik. A céljuk a Magyarországon árban is piacképes, rendkívül jó ár-érték arányú padlófűtés-, mennyezetfűtés-, falfűtés-, mennyezethűtés- és falhűtésrendszerek tervezése és kivitelezése, melyben a PipeLife termékcsalád egy tökéletes megoldást nyújt!

Vállaljuk családi házak, lakások, társasházak, irodák, ipari csarnokok hőszivattyús fűtési-hűtési rendszereinek és központi hővisszanyerős szellőzéstechnikai rendszereinek a gépészeti tervezését. Igény esetén a tervezést követően mi magunk is adunk árajánlatot a tervezett gépészetirendszer-kivitelezésre. Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, kérem, forduljon hozzánk bizalommal.

tel.: 0036-20-362-8452
e-mail: drkassaimiklos@klima-pest.hu

Dr. Kassai Miklós PhD.
okl. gépészmérnök

Épületgépész tervező
(Kamarai szám: GT 13-14036)
Energetikai Tanúsító
(Kamarai szám: 13-50642)

Felelős műszaki vezető (MV-ÉG)
Műszaki ellenőr (ME-G)
Építménygépészeti szakértő (SZÉS3)
Épületenergetikai szakértő (SZÉS6)

 

Ossza meg ismerőseivel!


Érdekelődés

Minden jog fenntartva a Kassai Klíma Kft. részére! 2020 Oldaltérkép